14. 11. 2009 - My jsme to nevzdali

spoluučinkující na koncertě „My jsme to nevzdali“ kapely The Tap Tap
Dále účinkovali: orchestr Berg a smíšený sbor La grande bande

1