25. 6. 2010 - Závěrečný koncert sezóny

Zveme váskoncert Pražského smíšeného sboru, který se koná v
pátek 25. 6. 2010 v 19.00 hodin v Českém muzeu hudby. Na koncertě zazní skladby Antonína Dvořáka a Vítězslava Nováka.

pozvanka_koncert_25.6