Koncert česko-kanadského přátelství

110913-2_opt

13. 9. 2011 od 19.30 hodin v Českém muzeu hudby

Koncert se konal pod záštitou J.E. velvyslankyně Kanady Valerie Raymond


Program:

Smetana - Proč bychom se netěšili - sbor
Dvořák - Napadly písně, 2 Biblické písně, Te Deum - výběr - sbor
3 lidové písně - sbor
Chopin - písně - solo
Schubert - písně - solo
Eben - Proprium festivum - sbor


Solisté:  Angela Cavar, Karel Kalaš
Klavír: Zdeněk Klauda, Jan Steyer
Dirigent: Jiří Petrdlík