Zpívejte s námi v Pražském smíšeném sboru!

Rádi zpíváte? Přijďte zpívat k nám do sboru! Hledáme nové zpěváky.

Zveme vás na nezávaznou návštěvu zkoušky sboru.

Pravidelné zkoušky sboru: pondělí (provozní budova Národního divadla) a ve čtvrtek (divadelní sál Jedličkova ústavu, U Jedličkova ústavu 2, Praha 4) od 19:00 do 21:00 hod.

Kontaktujte nás na tel. 725 728 895 nebo na mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

plakat_psschoir_big

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Pražský smíšený sbor, z.s., se sídlem Karla Engliše 3211/3, 150 00 Praha 5

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Pražský smíšený sbor, z.s., se sídlem Karla Engliše 3211/3, 150 00 Praha 5

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstupuje v účinnost dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Poskytnuté údaje zahrnují

- jméno a příjmení

- e-mailovou adresu

Účel zpracování a uchování osobních údajů

Osobní údaje, kterými jsou „jméno a příjmení“, „e-mailová adresa“ bude správce shromažďovat za účelem zpětného kontaktování.

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou.

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím osobních údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 20 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.