Jiří Petrdlík - umělecký vedoucí

IMG_3509Jiří Petrdlík vystudoval Akademii múzických umění v Praze pod vedením prof. Miroslava Košlera, Miriam Němcové, Jiřího Bělohlávka a dalších. Své vzdělání si doplnil na mistrovském kurzu šéfdirigenta Newyorské filharmonie Kurta Masura ve Wroclawi. V letech 2002–2009 byl postupně angažován jako dirigent Národního divadla v Brně a šéfdirigent Městského divadla v Brně, od roku 2005 je dirigentem Divadla J. K. Tyla v Plzni. Pravidelně spolupracuje s našimi i zahraničními symfonickými orchestry (např. Český národní symfonický orchestr, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Severočeská filharmonie Teplice, Jihočeská filharmonie České Budějovice, Moravská filharmonie Olomouc, Orchestre National de Capitol du Toulouse, Wroclawská filharmonie) a s Národním divadlem v Praze. V roce 2012 se stal šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Káhirského symfonického orchestru. K jeho dosavadním úspěchům patří i působení na významných zahraničních operních scénách, mj. Théatre du Capitole Toulouse, Teatro di Messina a North Texas Opera. Výrazných úspěchů dosáhl jako hlavní hostující dirigent Mazowieckého hudebního divadla ve Varšavě. Jeho široký repertoár zahrnuje skladby nejrůznějších hudebních žánrů, stylů a epoch. V rámci své nahrávací činnosti často věnuje pozornost zřídka uváděným dílům českých i světových autorů. Věnuje se i činnosti muzikologické (Univerzita Karlova), publikační a pedagogické (Konzervatoř J. Ježka v Praze). Je členem výboru Společnosti Antonína Dvořáka a zakládajícím členem Společnosti Zdeňka Fibicha. V letech 2002–2009 působil jako sbormistr VUS UK. Od roku 2010 stojí v čele Pražského smíšeného sboru, s nímž již o rok dříve získal cenu Zlatého pásma v Mezinárodní sborové soutěži Praga Cantat.

Odkaz na webové stránky: www.jiripetrdlik.cz