Jan Steyer - druhý dirigent

IMG_3506Jan Steyer vystudoval hru na varhany a dirigování na Pražské konzervatoři. Po absolutoriu pokračoval  v dalším studiu těchto oborů na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Mimo studium se aktivně účastnil mnoha mistrovských kurzů vedených předními světovými hudebními osobnostmi a zaměřených na interpretaci staré i soudobé hudby. Již během studií na konzervatoři získával dirigentskou praxi jako umělecký vedoucí vokálně-instrumentálního ansámblu Collegium Carmina Antiqua zabývajícího se interpretací staré hudby a posléze působil jako sbormistr Pražského dívčího sboru. Jako varhaník vystupuje sólově i s mnoha pěveckými sbory a orchestry (mj. s Českou filharmonií a Pražským filharmonickým sborem). Umělecky se podílel na natáčení několika CD jako interpret i jako hudební režisér a nahrává také pro Český rozhlas a Českou televizi. Koncertoval již ve většině zemí Evropy a v Japonsku. Kromě sbormistrovské práce s Pražským smíšeným sborem je zároveň dirigentem Jindřichohradeckého symfonického orchestru a uměleckým vedoucím Pěveckého sboru ČVUT Praha.