23. 10. - 29. 10. 2013 - Srbsko

Koncerty:

24. 10. 2013 - Novi Sad
25. 10. 2014 - Bělehrad
27. 10. 2013 - Bela Crkva
28. 10. 2014 - Kragujevac

131024