15. 9. 2018 Dvořákova Praha

There are no translations available.

Zúčastnili jsme se unikátního provedení Dvořákova oratoria Sv. Ludmila v Rudolfinu, 15. 9. 2018 od 20:00. Na Náměstí Jana Palacha se na tzv. Venkovní scéně festivalu sešlo 9 českých neprofesionálních sborů, které se ve vybraných částech oratoria se pod vedením Jiřího Petrdlíka připojily k interpretům v sále. Večer přenášela v přímém přenostu ČT-Art.