Jiří Petrdlík – umělecký vedoucí

Jiří Petrdlík náleží k nejvýraznějším dirigentským osobnostem své generace. Vystudoval klavír, trombon a dirigování (1995–2000 Pražská konzervatoř, 2000–2005 Akademie múzických umění v Praze) u prof. Miroslava Košlera, Miriam Němcové, Jiřího Bělohlávka, Radomila Elišky, Tomáše Koutníka, Františka Vajnara a dalších. Vzdělání si doplnil na mistrovských kurzech hudebního ředitele Newyorské filharmonie Kurta Masura a šéfdirigenta BBC Philharmonic Jiřího Bělohlávka. Jiří Petrdlík byl také oceněn na významných hudebních soutěžích (např. American Opera Competition, D. Flick Conductor Competition London).

 V letech 2002–2009 působil jako dirigent Národního divadla v Brně a šéfdirigent Městského divadla v Brně. Od roku 2004 je angažován jako stálý dirigent divadla J. K. Tyla v Plzni a jako host pravidelně spolupracuje s mnoha předními operními scénami (např. Messina, Toulouse, Varšava, Oděsa, Szeged, Káhira, Lisabon, Porto, North Texas University Opera, Národní divadlo v Praze a další).

Na poli symfonické hudby Jiří Petrdlík navázal dirigentskou spolupráci s mnoha významnými českými i zahraničními tělesy (např. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Český národní symfonický orchestr, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice, Janáčkova filharmonie Ostrava, Slezská filharmonie Katowice, Orchestr MTM Warszawa, KSO Toronto, Podkarpatská filharmonie Rzeszów, Baoding Symphony Orchestra aj.). Jako host je pravidelně zván na významné hudební festivaly v Evropě, Číně, Japonsku, Kanadě a USA. V roce 2010 zahájil úspěšnou a dlouholetou spolupráci s Káhirským symfonickým orchestrem, kde působil v letech 2011–2015 jako generální hudební ředitel a šéfdirigent. V sezóně 2014/15 se Petrdlík úspěšně představil posluchačům Alte Oper Frankfurt a CBC Toronto, od sezóny 2015/16 je hlavním hostujícím dirigentem Podkarpatské filharmonie Rzeszów. V prosinci 2015 byl pozván k řízení historicky prvního turné Moravské filharmonie Olomouc do Číny a v dubnu 2016 přijal pozvání do Musikverein Wien. Jako stálý dirigent Parma Recordings se výrazně angažuje v oblasti soudobé symfonické tvorby.

Vedle dirigentských aktivit Jiří Petrdlík také rozvinul bohatou činnost sbormistrovskou (2002–2010 sbormistr VUS UK, od roku 2009 umělecký šéf Pražského smíšeného sboru), muzikologickou (Univerzita Karlova – Ph.D.), publikační a pedagogickou (Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze). Od roku 1998 působí jako člen a předseda poroty soutěže Praga Cantat a je vyhledávaným porotcem dalších mezinárodních hudebních soutěží. Je také předsedou Společnosti Z. Fibicha a hudebním ředitelem světově unikátního festivalu Melodramfest. Petrdlíkův široký repertoár zahrnuje skladby nejrůznějších žánrů, stylů a epoch. V rámci své nahrávací činnosti často věnuje pozornost zřídka uváděným dílům (např. Gluck – Ezio, Beethoven – Kantáta na smrt císaře Josefa II. a Kantáta ke korunovaci císaře Leopolda II., Foerster – Glagolská mše, Fibich – Missa brevis, Arend – Astral Travels, Martinů – Kuchyňská revue, Prokofjev – Evžen Oněgin aj.).

Jan Steyer – druhý sbormistr

Dirigent a varhaník Jan Steyer je absolventem Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze. Mimo studium se aktivně účastnil mnoha mistrovských kurzů vedených předními světovými hudebními osobnostmi a zaměřených na interpretaci staré i soudobé hudby. První dirigentskou praxi získal jako umělecký vedoucí vokálně instrumentálního ansámblu Collegium Carmina Antiqua, zabývajícího se interpretací staré hudby a posléze působil jako sbormistr Pražského dívčího sboru. V současnosti je Jan Steyer uměleckým šéfem Pěveckého sboru ČVUT, jednoho z největších sborových těles v Praze, a zároveň sbormistrem Pražského smíšeného sboru. Jako hostující dirigent spolupracuje s mnoha amatérskými i profesionálními hudebními tělesy (Severočeská filharmonie Teplice, Hudba Hradní stráže a Policie ČR, Smíchovská komorní filharmonie). Pedagogicky dlouhodobě působil jako hudební lektor na New York University (výuka vokálních ansámblů) a je pravidelně zván na různé mistrovské hudební kurzy, kde vyučuje varhanní improvizaci a dirigování. Dirigování také učí v rámci oboru Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Zasedá v porotách mnoha mezinárodních sborových a dirigentských soutěží a festivalů (Gymnasia Cantant, Young Bohemia Prague, Sbormistrovská soutěž pedagogických fakult, International Chamber Choir Competition Rzeszów – Polsko, Jinan International Chorus Festival – Čína a další). Zastává funkci varhaníka Karlovy univerzity a jako varhaník též pravidelně spolupracuje s Českou filharmonií. Umělecky se podílel na natáčení mnoha CD, jako interpret i jako hudební režisér, a nahrává také pro Český rozhlas a Českou televizi. Koncertoval již ve většině zemí Evropy, opakovaně také v Japonsku, Rusku, Egyptě, Číně a Kanadě.

Martin Vodrážka – hlasový pedagog

Barytonista Martin Vodrážka vystudoval Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze pod vedením prof. Naděždy Kniplové, dále se školil u P. De Napoli, M. Cavalcantiho, S. Austina a S. Morchecka. Sklidil velké úspěchy na významných pěveckých soutěžích (National Association of Teachers of Singing v USA, Mezinárodní pěvecká soutěž Imricha Godina, Mezinárodní pěvecká souěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech). Nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi a koncertuje v řadě evropských zemí.

Kromě operních rolí je těžištěm jeho umělecké činnosti koncertní a oratorní repertoár (Dvořák, Fauré, Duruflé, Mozart, Händel aj.). Intenzivně se věnuje intepretaci písní, aktuálně např. zviditelnění cyklu Dřevěný Kristus Jana Hanuše, jehož interpretaci ocenila jak domácí kritika, tak americké publikum při prvním zahraničním provedení cyklu v r. 2019 v Dentonu. Spolupracuje s významnými klavíristy a dirigenty (V. Spurný, R. Válek, P. Louženský, M. Javorček, W. van Schalckwick a další). Byl sólistou Filharmonie Hradec Králové, Jihočeské komorní filharmonie, Jindřichohradeckého symfonického orchestru, Collegium Musicum Berlin, Bumova komorního orchestru, Symfonického orchestru ČVUT, Orchestru Konzervatoře Pardubice i těles zaměřených na interpretaci staré hudby Harmonia Delectabilis, Ensemble Guilleume a dalších.

Intenzivně se věnuje pedagogice zpěvu, vedle soukromé výuky je od r. 2018 hlasovým pedagogem Pražského smíšeného sboru a univerzitního sboru Univerzity Palackého Ateneo. V roce 2019 vyučoval a přednášel v rámci semestrální stáže zaměřené na pedagogiku zpěvu na prestižní College of Music of University of North Texas.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.